“El alma humana tiene necesidad de verdad y libertad de expresión” Simone Weil

"Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras” Juan de Yepes

Congreso mundial de esperanto

CONGRESO MUNDIAL DE ESPERANTO

Entre los días 28 de julio y 4 de agosto se celebrará la 86 edición del congreso anual de la asociación SAT, organización de ámbito mundial que utiliza el esperanto como lengua vehicular.

Dicho congreso se desarrollará en el Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista, situado en Madrid junto a la estación de metro de Metropolitano.

SAT es una organización plural, lo ha sido desde sus orígenes y, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores por imponerle un perfil político-ideológico concreto, ha sabido conservar su unidad manteniendo el respeto por la diversidad. Es, en los hechos, la demostración de que es posible la colaboración entre individuos de orígenes y opiniones muy dispares.

Los actos programados son de carácter abierto, cualquiera puede participar libremente el ellos, incluso en los de índole organizativa. Se desarrollarán en tres grandes bloques: por la mañana se llevarán a cabo los de carácter organizativo, de interés principalmente interno, por la tarde habrá talleres y charlas con sus correspondientes debates, y al anochecer tendrán lugar diversas actuaciones artísticas de carácter contestatario y participativo. El acceso a todos los actos es libre y gratuito.

Aunque dichos actos se desarrollarán en esperanto, en algún caso el castellano jugará un papel más o menos significativo:

- Previamente al comienzo del congreso se podrá visitar una exposición de paneles informativos en castellano sobre aspectos generales del movimiento esperantista. Estará situada en un espacioso lugar junto a la entrada al salón de conciertos del Colegio Mayor, y será montada por la Federación Española de Esperanto. Durante los días del congreso tomará el relevo otra exposición de paneles, esta vez montada por CGT, también en castellano, haciendo hincapié en los aspectos socio-políticos que acompañan a parte de dicho movimiento esperantista.

- Habrá una charla colectiva en la que personas adscritas a diversos medios alternativos (las revistas “Tierra y Libertad”, “Germinal”, "CNT", "Estudios", y la red internacional de traductores Tlaxcala) presentarán sus respectivos proyectos y su implicación con el esperanto, idioma usado por todos ellos en mayor o menor grado. Alguna de las intervenciones y el posterior debate serán objeto de traducción simultánea.

- Una de las ponencias versará sobre el potencial revolucionario de la mujer actual, en oposición a las ideologías supuestamente liberadoras que pretenden encerrarla en un redoblado servilismo a la empresa capitalista y al Estado. Prado Esteban presentará esta ponencia, en esperanto, pero el posterior debate se realizará con traducción simultánea.

- Ya fuera del congreso propiamente dicho, el día 5 de agosto, en el marco de actividades diseñadas para los congresistas que decidan alargar su estancia en Madrid algún día más, se llevará a cabo una excursión que nos descubrirá algunas huellas del románico en lugares próximos. Esta excursión, que finalizará en Sepúlveda, será guiada por Félix Rodrigo, y su objetivo es conocer los lugares del concejo abierto y la legislación foral, el régimen comunal, los sistemas de ayuda mutua, el arte románico popular y el marco histórico en que todo ello se desarrolla. Las explicaciones de Félix, autor del libro "Tiempo, historia y sublimidad en el románico rural", serán en castellano con traducción simultánea al esperanto. Obra suya será también una comunicación que, centrada en el tema del congreso (movimientos sociales), llevará por título "Movimientos sociales: evolución y perspectivas. Una vía hacia la Revolución Integral", y será leída en uno de los actos del congreso.

En resumen: una buena oportunidad para observar un modesto pero magnífico ejemplo de comunicación entre personas de orígenes y medios muy dispares en un ambiente de mutuo respeto, y con un máximo grado de horizontalidad y justicia en el propio acto comunicativo.

SU PROGRAMA EN ESPERANTO


Es importante destacar que el Liceo Madrileño de Esperanto, aprovechando dicho congreso, planea organizar un curso de esperanto dirigido a hispanohablantes. Dicho curso, también de carácter gratuito y abierto a todo el público, se impartirá por las mañanas en el propio San Juan Evangelista, y permitirá adquirir, a quienes lo sigan, una buena base a partir de la cual poder desenvolverse autónomamente en dicho idioma. 

Añado mi texto “Mujeres ejemplares” traducido amablemente por los organizadores

EKZEMPLODONAJ VIRINOJ

"Estas nek feliĉ- nek ripoz-gastejoj. Oni ĉiam laŭiras heroan vojon
al la digneco kaj la superado de la vivo"
León Felipe

Nia memkonstruado bezonas referencojn, pri modeloj kaj ekzemploj kiuj donu enhavon al la fakto esti kaj sin pensi virino.

Kiam mi estas rigardinta la sanktan arton konservita en preĝejoj, katedraloj kaj muzeoj ĉiam kaptis mian atenton la ofta apero de figuraĵoj de martiraj virinoj, precipe ĉe tabuloj kaj tapiŝoj de la XV-a kaj XVI-a jarcentoj, modeloj de batalantaj virinoj kiuj aperas multfoje kun la palmofolio kaj la glavo. Mi komprenas ke multaj virinoj (ankaŭ mi) vidis en tiuj figuroj idealon de virineco kiu realiĝas per la sindediĉo al gravaj kaj grandiozaj aferoj, kiu esprimas la plenecon de la amo al la vivo malavare foroferante sian propran individuan ekzistadon, krome, mi pensas ke tiu arketipo de virino havis fundamentan influon sur nenombreblajn generaciojn de virinoj en Okcidento.

En la ĵus pasintaj tagoj, legante libron kiu kompilas la "Leterojn el la mortokondamnitaj viktimoj de naziismo" (Barcelono, 1975), mi rimarkas la forton de multaj el la leteroj skribitaj de virinoj, mi tenas min en tiu ideo, en tiu bildo de la vitalisma potenco kaj la forto de spirito, kiun elspiras kulturo devenanta el la okcidenta Mezepoko, kiam al la heroo aldoniĝas la heroino kiel kompendio de homa virto elverŝita en ambaŭ seksojn. Mi preferas paroli pri heroeco anstataŭ pri  viktimoj; tiuj virinoj, kiuj estis mortokondamnitaj, ricevis tiun punon ĉar ili batalis por siaj idealoj; same ol la kristanaj martirinoj, ili estis, ĉiukaze, venkitaj, sed nek humiligitaj nek submetitaj.

Tiuj faktoj estas la plej bona refuto de tiu sensenca ideo, ke ni ne estis subjektoj de la historio, sed nur perfortitaj estaĵoj, skorio de la socio, eternaj submetitoj, bonaj por nenio.
Nun pli ol iam ajn bezonatas virinoj sin fordonantaj al epikaj entreprenoj ĉar en la kolosaj sociaj katastrofoj, kiuj alvenas, ni bezonos tiun spiriton kaj tiun kapablon oferi ĉion por la bono kiel realigebla ideo.

Mi transdonas eltiraĵojn el iuj leteroj de virinoj, kelkaj tre junaj, aliaj jam patrinoj, kiuj engaĝiĝis al idealo de homa vivo, sendepende ĉu tiu idealo estis prava aŭ erara, kaj fordonis siajn vivojn por ĝi. Pro tio ili estas modelaj kaj imitindaj.

Marie Fixcher, aŭstrino, arestita de la Gestapo kun ŝia edzo, torturitaj kaj senkapigitaj, skribas siajn lastajn leterojn al ŝia edzo: "Vi estas la plej feliĉa tempo de mia vivo. Ni fordonis nin unu al la alia ... Estu kuraĝa, kara Rudi, alfrontu ĉion kiel ajn ĝi prezentiĝos" kaj al ŝia filino "ne estas tiom grava pluvivi, aŭ ne, kelkajn pliajn tagojn ... Estu kuraĝa kaj restu firme"(sen dato)

Hedy Urach, 39 jaroj, aŭstrino, skribis al sia familio "mian saluton por vi kaj mian tutan senfinan amon por tio, kio estas bela kaj bona ... Mi pasigas la tempon en la mortoĉelo  plej trankvile" 21-an de marto, 1943

Fernande Volrar, 24 jaroj, belgino, surprizita dum iu transportado de armiloj, ŝi vundis al unu el la germanaj alsaltintoj, ŝi estis gilotinita. Ŝi skribas al sia patrino: “mi estas tre trankvila… mi agis laŭ miaj principoj. Ne estas malĝoja morto kiam oni havas tiun konsolon. Mi pensas ke mi ĉiam kondutis digne … La malliberejo ne ŝanĝis min morale, krom por fari min pli bona” (sen dato)

Marie Kuderíková, 22 jaroj, ĉeĥino, ŝi skribas al sia familio: “Mi disiĝas de vi, mi salutas vin, mi amas vin. Vi ne ploru, mi ne ploras … hodiaŭ 26-3-1943, je la sesa kaj duono posttagmeze, du tagojn post ol fariĝi dudek du jaraĝa, mi elspiros mian lastan spiron. Kaj tamen, mi spirados ĝis la lasta momento. Vivi kaj kredi. Mi ĉiam havis vivkuraĝon … La vivo kun ties ĉiutaga korbatado. Amu ĝin, amu vin, lernu la amon, defendu la amon, disvastigu la amon. Mi deziras ke vi sentu, kiel mi, la belecon de ĝiaj naturaj donoj … Mia tuta vivo estis bela. Arda, fidoplena, batalema kaj venka” 26-an de marto 1943

Antoine Elsnicová-Bejdová, 32 jaroj, polino, ŝi skribas al sia eta filo: “Mi devas lasi vin kvankam mi tiel multe vin amas. Sed ne malĝoju, via patrino nun bonfartas … memoru min, kaj vian paĉjon, kiu devis morti eĉ se li ne volis … mi ne povis agi alimaniere” 8-an de septembro 1944

Prado Esteban
Februaro 2013

Noto de la tradukinto:
Jen teksto de Prado Esteban kiu aperis en ŝia blogo (http://prdlibre.blogspot.com.es/). Prado partoprenos la venontan SAT-Kongreson, kiu okazos en Madrido, per prelego, rekte en esperanto, pri "Virinoj kaj Revolucio".

Presentación de "Feminicidio o auto-construcción de la mujer" en Tarragona


PRESENTACIÓN DE FEMINICIDIO O AUTO-CONSTRUCCIÓN
DE LA MUJER
EN TARRAGONA

El próximo día 22 de marzo estaré en Tarragona presentando "Feminicidio o auto-construcción de la mujer", será en el Ateneu Llibertari Alomà, carrer Misser Sitges nº 9, a las 19,00 horas.


El mal por elección

El mal por elección

De nuevo nace la polémica sobre si acusar a algunas mujeres de hacer el mal es machismo puro, tal y como nos dicen los las jerarcas de la cosa pública. Así, en tiempos en que la corrupción política y económica está empedrada de nombres femeninos, cuando en las cargas policiales más duras se emplean un número creciente de mujeres, y cuando en las empresas las jefas atropellan tanto o incluso más que los jefes la dignidad de las personas (hombres o mujeres) bajo su mando, no se puede decir que hay mujeres que ponen denuncias falsas en muchos casos por odio y en otros por seguidismo con las campañas institucionales e incompetencia para tomar decisiones propias; no, no se puede decir sin ser acusado de machista.
    
Es tanto el ruido que hacen los medios y los organismos estatales que apenas se puede oír la realidad, por eso cobra más importancia que en los últimos tiempos cada vez más mujeres hayamos tomado la iniciativa de desmontar con hechos y con argumentos esa deplorable construcción ideológica que usa la adulación para someternos. Es el caso del reciente libro de Mónica G. Álvarez, “Guardianas nazis. El lado femenino del mal”.  En este texto de investigación periodística se hace un recorrido por la biografía de 19 mujeres como representantes del mucho más nutrido grupo de las guardianas de los campos de concentración del Tercer Reich; mujeres como Ilse Koch, “La zorra de Buchenwald”, Irma Grese “El Ángel de Auschwitz”, María Mandel “La Bestia de Auschwitz”, Herta Bothe “La Sádica de Stutthof”, Dorothea Binz “La Binz”, Hermine Braunsteiner “La yegua de Majdanek” y Juana Bormann “La Mujer de los perros” a las que apoda “las siete Arcángeles del terror”, y  las otras doce a las que nombra en el epílogo como “Las Doce Apóstoles del Reich”, son retratadas por la autora a través de sus actos de barbarie y de maldad hacia mujeres y hombres por igual.

Estas son las personalidades elegidas por la periodista, un puñado de mujeres que representan a las muchas miles que participaron de la brutalidad del régimen nacional-socialista. Solo en el campo de Ravensbrük se llegaron a formar y preparar cerca de 3.600 mujeres para las tareas de control del resto de campos diseminados por la geografía europea bajo control del Estado nazi. No todas eran alemanas, también colaboraron muchas de otras nacionalidades como Hildegard Neumann y Ruth Elfriede, checas o Gerda Steinhofff, Irene Haschke y Therese Brandl, polacas, lo que demuestra que las mujeres, como los hombres, nos conducimos en el mundo por voluntad y por ideas y no por innatos condicionantes sexuales o étnicos.Algunas eran madres, lo que no significó un obstáculo para llevar a la muerte, muchas veces por sus propias manos, a una enorme masa de niños y niñas. Esto demuestra que el hecho reproductivo, por sí mismo, no nos hace mejores, y sólo es un elemento de humanización cuando se inscribe entre los actos del amor y del compromiso con la vida; como trance biológico es un acto del cuerpo como cualquier otro, por lo tanto las ideas simplistas y los estereotipos sobre la maternidad tienen que ser puestos en duda dado que no se corresponden con la realidad.

Las mujeres que describe Mónica fueron tan crueles y bestiales como los guardianes hombres e incluso más que ellos en algunos casos, así lo declara una mujer húngara en el juicio contra María Mandel. Las atrocidades que perpetraron, las torturas inhumanas que infligieron representan las más crueles perversiones. Lanzar perros contra mujeres, hombres o niños hasta causarles la muerte o matarlos  a patadas, latigazos o palos. Asesinar a recién nacidos, exterminar por hambre, frío o agotamiento a miles. ¿Eran también ellas víctimas de la cultura machista? ¿Eran irresponsables de sus actos? ¿Estaban los prisioneros varones en una posición de superioridad histórica y cultural sobre estas féminas? La autora concluye que “con ellas se demuestra que la maldad y el sadismo es cosa del género humano, sin distinción de sexos, algo que han puesto en duda las feministas más radicales”. Sin embargo, esta verdad elemental es hoy negada por un nuevo fanatismo esencialista que ha sustituido el principio biológico racial nazi por el sexual, construyendo así un pensamiento religioso que toma lo femenino como bien universal y como argumento para el desarrollo de campañas de represión, manipulación y manejo de las masas.

Hoy, la ortodoxia sexista plantea que dudar de la palabra de la mujer es una aberración y se lanza el calificativo de terrorista y defensor de la violencia machista a quien se atreva a decir que existen denuncias falsas favorecidas por la Ley de Violencia de Género, puesto que esta ley considera que la palabra de la mujer es suficiente prueba y tiene valor para limitar el principio de presunción de inocencia.
            
Pues bien, si algunas mujeres han podido torturar, atormentar y sacrificar en los campos de concentración nazis a cientos de miles de hombres, niños y niñas y a otras mujeres ¿por qué motivo no podrían también poner denuncias falsas?, ¿por qué no buscarían sus intereses aprovechando las ventajas de la ley?, ¿por qué no iban a permitirse los privilegios del odio?
            
Cuando las campañas mediáticas de “sensibilización”, es decir, de propaganda y manipulación mental están dirigiendo a las mujeres hacia un estado de miedo-odio hacia los varones y una nueva ideología basada en las luchas por poder, y a la vez se ponen en sus manos instrumentos que permiten prevalecer sobre sus pares del otro sexo con la ayuda del Estado, ¿por qué habrían de usarse tales privilegios sólo de forma legítima?
            
Muchas vivimos el hartazgo del mito sobre la superioridad moral femenina que nos presenta como buenas por naturaleza aunque no por virtud, pues presupone nuestra incapacidad para hacer el bien por elección o por mérito, o el mal por libre albedrío. Nos sentimos aliviadas al comprobar que el mal está a nuestro alcance de la misma manera que lo está la grandeza y la excelencia, podemos pues, forjarnos por propia iniciativa a favor de la vida y de la libertad o de la barbarie y la muerte, lo que nos pone en la tensión de elegir y construir con conciencia y voluntad nuestra biografía y nuestras obras.
            
La realidad es que nuestras ideas y elecciones nos constituyen, por lo que la conversión a un ideario depravado o a unos intereses corrompidos está presente numerosas veces a lo largo de la vida y ello trueca a sujetos corrientes en monstruos, tal y como demuestra Mónica G. Álvarez al estudiar a ese grupo de carceleras. La mayor parte de ellas eran mujeres normales que hacían una vida normal y que fueron voluntarias, es decir, eligieron sumarse a la causa del Reich e involucrarse en los proyectos represivos y genocidas del régimen, ya fuera por convicción, por ansia de poder, por dinero  o por dar rienda suelta a sus instintos de odio y violencia; en cualquier caso lo hicieron por motivaciones propias y no únicamente prestadas o inducidas desde fuera, tampoco por desequilibrios psíquicos ni mentales. No eran solo víctimas del sistema, sino co-autoras de las monstruosidades que de él se derivaron.
            
Lo cierto es que la mayor parte de las 250.000 mujeres que trabajaron como voluntarias para el régimen nazi, en general, tenían trabajo, eran enfermeras, matronas, cobradoras de tranvía, peluqueras, profesoras o funcionarias de correos entre otros oficios; no eran pues mujeres dependientes económicamente, sino “liberadas” según el patrón de un feminismo que ha hecho del dinero y del salariado el culmen de la libertad. No estaban obligadas por ningún hombre a hacer lo que hicieron ni eran consideradas como segundonas o simples ayudantes a las órdenes de los varones; el propio Himmler señalaba que los guardias debían ver y tratar a las guardianas como sus iguales y camaradas[1]. Todas las interpretaciones causalistas que quieran explicar por impulsos exógenos las acciones de estas féminas caerán en contradicciones flagrantes al estudiar los hechos de sus biografías.
            
Las responsables de la brutalidad y la crueldad que desarrollaron contra los prisioneros y prisioneras son ellas mismas y no otros, ellas mutilaron, martirizaron y asesinaron a miles, en muchos casos por placer sádico.
            
De Dorothea Binz que dirigió una escuela de guardianas en Ravensbruck se dice que entrenó a sus alumnas en los puntos más finos del “placer malévolo”, que ella había aprendido a su vez de María Mandel, la colaboradora de Mengele en Auschwitz. En efecto, el sadismo fue un componente esencial de la ideología de las SS y de los fascismos, tal y como denuncia con una fuerza y un realismo aterrador Pasolini en “Saló o los 120 días de Sodoma”, y ese componente formó parte de la acción de los varones tanto como de las mujeres.
            
Cuando se ha convertido en lugar común codificar el pene como un arma y la sexualidad masculina primigenia como violación, cuando se ha construido el término hetero-patriarcado para definir un estado de sometimiento y abuso que han hecho los hombres históricamente sobre las mujeres, los sucesos que ocurrieron realmente en los campos de concentración nazis no encajan en esa versión maniquea y perversa del sexismo feminista. Allí varios miles de féminas se convirtieron en torturadoras y, en muchos casos, también en violadoras de otras mujeres y hombres. Violadoras, sí.
            
La feminista Joanna Burke  en “Los violadores. Historia del estupro de 1860 a nuestros días”, fue la primera que se atrevió en nuestros días a usar ese término para catalogar las acciones de un núcleo de mujeres, cierto que mayoritariamente militares, que abusan de hombres o mujeres usando el sexo como instrumento de sometimiento y dominación sobre sus rehenes. Después lo ha hecho el Tribunal Internacional de la Haya condenando a Pauline Nyiramasuhuko, la ministra ruandesa de mujer y familia en 1994, por genocidio y también por instigar la violación de más de 500.000 mujeres tutsis; y, recientemente, a Yvonne Basedya, la jefa de una unidad de la milicia hutu, por haber participado directamente en las violaciones y muerte de un número indeterminado de mujeres y hombres. Hay pues, mujeres violadoras.
            
De esa categoría forman parte las desalmadas que retrata Mónica. De Ilse Koch, “La zorra de Buchenwald” se dice que “organizaba orgías lésbicas con las esposas de los oficiales” y con los subordinados de su marido, organizando juegos perversos de seducción sexual con los prisioneros a los que incitaba para luego imponer castigos corporales brutales de su propia mano u ordenándolos a los guardias. Ella, que no era guardiana, sino esposa de un comandante, si participaba de la violencia contra los prisioneros era por gusto. Aunque no pudo demostrarse, se la acusó de seleccionar para ser ejecutados a hombres cuya piel tatuada se usó para fabricar objetos de diverso tipo como lámparas; aún sin ser esto probado, fue condenada a cadena perpetua por sus numerosos actos de brutalidad.
            
Más depravada incluso que la Koch fue Irma Grese, su belleza angelical -parecía una Madonna- ocultaba un monstruo capaz de las mayores atrocidades. Tenía tan solo 22 años cuando fue ejecutada en 1945. Grese formó parte del equipo del doctor Mengele con el que colaboraba en la selección de las víctimas para experimentos médicos o para morir gaseadas. Su persona causaba terror en los prisioneros y prisioneras de Auschwitz pues siempre se movía acompañada de sus feroces perros adiestrados para matar, a los que lanzaba sistemáticamente contra hombres, mujeres o niños, que eran devorados en presencia del resto de prisioneros.

Aunque tuvo amantes varones Irma prefería a las mujeres para saciar una sexualidad perversa volcada en el poder y la violencia sobre el otro. Entre las prisioneras buscaba mujeres bellas y exuberantes a las que destrozaba los pechos con su látigo, luego dejaba que las heridas se infectasen para poder llevarlas a amputar las mamas, operación que ella presenciaba y que se realizaba sin anestesia. Griselda Pearl, médico de los prisioneros lo cuenta y dice, “entonces ella se excitaba sexualmente con el sufrimiento de la mujer”. Otras internas declararon que Irma Grese tenía aventuras bisexuales y buscaba relaciones lésbicas con algunas internas a las que luego mandaba al crematorio.

La conclusión obvia es que la violencia sexual no es patrimonio de los hombres, que no hay una innata tendencia genética a la agresión y que no es necesario ser heterosexual para pertenecer a ese minoritario pero selecto rango de los y las violadores, y que son determinadas ideologías las que animan estas depravaciones, ideologías del odio que, es cierto, han sido patrimonio principalmente de los ejércitos y de las guerras y, por eso, en el pasado, mayoritariamente de los hombres, no por el hecho de ser hombres, sino por ser soldados. Sin embargo, siempre ha habido un núcleo de mujeres que se han implicado en esos lodazales, un número que será creciente en nuestros días por la mayor incorporación femenina a esas funciones tradicionalmente masculinas. Esto que parece obvio, no lo es para el grupo de los fanáticos de las nuevas religiones políticas que definen las categorías del bien y el mal asociadas a los rasgos sexuales o raciales o a la orientación erótica de las personas según el caso, culpando al hombre blanco heterosexual y exculpando, de paso a las estructuras del poder del Estado.

Con argumentos pueriles y mucha vehemencia han definido que el mal se encuentra contenido en el grupo de los hombres  blancos y heterosexuales, y que las mujeres, los no heterosexuales y los grupos raciales no blancos son siempre víctimas y portadores del bien social e histórico[2]. Su racismo, sexismo y esencialismo extremista ha generado una nueva fe religiosa, ciega y alucinada, que valora a las personas no por sus actos, por su obrar en el mundo, sino por raza, su sexo o su orientación erótica.

Al igual que las carceleras de Reich, convencidas de su superioridad por pertenecer a la raza aria, estos nuevos segregacionistas terminarán por constituirse en un nuevo linaje de superhombres (un concepto ultramachista  nietzscheano que adoran muchos feministas), una nueva aristocracia que gobierne implacable sobre las castas inferiores de hombres y mujeres-macho (todas las díscolas con la nueva fe) blancos y eróticamente inclinados al sexo contrario, por fin la realización de la profecía de Valerie Solanas en el manifiesto SCUM podrá cumplirse.

Los principales focos de la violación son las guerras, las estructuras del poder jerárquico e ilegítimo (lo son hoy principalmente la empresa capitalista y todas las instituciones estatales), los grupos de delincuentes y marginales (tanto más abundantes cuanto más destruida esté la sociedad popular y horizontal) y el ascenso en la sociedad de ideologías del odio, del apetito de poder y del victimismo agresivo. El hecho de ser varón o mujer, heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, blanco o de otra raza son únicamente particularidades, formas de manifestarse esas infamias,  y son histórica y espacio-temporalmente  cambiantes.

El uso y abuso de los seres humanos con motivos sexuales o de puro sadismo y voluntad de poder es una lacra de las sociedades despóticas. Así, imitando a “la Binz” y a la “bestia de Auschwitz”, después de terminar la guerra, en 1955, escribió Simone de Beauvoir Faut-il brûler Sade?”, un panegírico del llamado divino marqués (tal vez por su condición de ateo que se investía con los atributos de dios) que demuestra la debilidad de la madre del feminismo moderno por el gran misógino y asesino de mujeres. Sólo por corrección política y por la necesidad de mantener su reputación de luchadora contra el nazismo (falsa toda ella) no pudo la francesa hacer el elogio de las atrocidades de Irma Grese, la cual puso en obra las fantasías del aristócrata de conquistar la completa “libertad” destruyendo a otros seres humanos.

En nuestros días el ascenso de una casta de mujeres poderosas y de otras colaboradoras del poder en sus ejércitos, policías e instituciones jerárquicas hará que crezcan las maltratadoras, agresoras y violadoras; las mujeres y los hombres sin poder seremos víctimas bajo la bota de ellos y ellas, cada vez más omnipotentes. Las nuevas Irma Greses elegirán sus víctimas; las eligen hoy en muchas empresas, en el ejército y en las jerarquías estatales, entre sus subordinadas y subordinados.

No podemos conocer los datos de las violaciones en las empresas capitalistas, no tenemos detalles de los estupros, abusos y acosos realizados por hombres contra mujeres, por hombres contra hombres, por mujeres sobre mujeres y sobre hombres, no las conocemos porque la mayor parte de ellas no se denuncian y las que son denunciadas no se registran asociadas al ámbito en el que se producen, y, por lo tanto, sus particularidades permanecen anónimas.

En la medida que sigan aumentando las actuales operaciones de enfrentar y aislar a las mujeres y los hombres, destruyendo todos los lazos horizontales y naturales que nos han unido, las formas de la esclavitud, que incluye la esclavitud laboral y la esclavitud sexual, se harán más y más presentes en la sociedad; convertidos en ganado humano seremos usados por las castas dominantes de mujeres y hombres poderosos.
           
[1] El libro Las mujeres de los nazis, de la historiadora austríaca Anna Maria Sigmund, ha sido publicado el pasado noviembre en Austria, donde se vendieron 25.000 ejemplares el primer mes. Según la autora, las mujeres del séquito de Hitler no respondían al ideal de mujer propagado por la doctrina nazi: no eran amas de casa, ni se esforzaban por procrear en abundancia (a excepción de Magda Goebbels, que tuvo seis hijos). En la misma dirección se encuentra el artículo de Sergi Vich Sáez "El tercer Reich en femenino" publicado en "Historia y Vida" nº 539, febrero, 2013.
[2]  Es deplorable leer cosas como un manifiesto en el 8 de marzo que asevera que “Una dona que estima i folla amb altres dones es converteix automàticament en una revolucionària.” (leer completo). Semejantes operaciones permiten que todo aquello que hagan las lesbianas se convierta, automáticamente en el bien. Para el próximo año les sugiero que hagan un homenaje a Irma Grese.

Nuevas reflexiones sobre el 8 de marzo

Nuevas reflexiones
sobre el 8 de marzo

Este 8 de marzo solo unos miles de personas se han manifestado a lo largo del territorio, la mayor parte de ellas son, de una u otra manera funcionarios o subvencionados del Estado, pero, si somos realistas hay que reconocer que ni siquiera la totalidad de los y las paniaguados del Estado feminista han salido a la calle. Puesto que la mayor parte de ellos actúa por dinero es lógico que no hagan “horas extras” sin cobrar.

La ortodoxia sexista funciona, sencillamente, por la masa de dinero que inocula el Estado a sus organizaciones y sus estructuras que dimanan directamente de él, muy poco o nada hay de gratuito, voluntario o militante en su acción, por eso cada vez más mujeres reniegan de estos actos institucionales y rituales que nada tienen que ver con la libertad.

Recojo dos ejemplos publicados en los últimos días: la reflexión de Elena Díez de la Cortina y la de Charo Hernández Catalán.

Elena dijo en facebook, y suscitó polémica, claro:


“NO CELEBRO EL 8 DE MARZO. Y os aseguro que soy mujer todos los días, incluso hoy.
NO CELEBRO el trabajo asalariado, bajo control y mordida estatal.
NO CELEBRO tener que trabajar. Menos aún tener doble jornada, dentro y fuera.
NO CELEBRO que la dignidad se mida €n cifra$ barrada$.
Me niego a celebrar que mi valía se cifre en productividad mercantilista.
No celebro no sé qué liberación femenina en estos tiempos de TIRANÍA absoluta, cuando la razón fuerte de tal artimaña no fue otra que enrolarnos en las maquinarias del poder capitalista (¿No fue patrocinada la "liberación femenina" por los rockefeller de turno?).
No celebro que el Estado (nunca electo) tenga más potestad que yo sobre mis hijos.
Que la escolarización obligatoria de nuestros niños en centros de adoctrinamiento entorpezca fieramente la transmisión amorosa y libre de otras maneras de vivir.
No celebro el feminismo contrarevolucionario de paternalismo estatal ni sus falsos cantos de sirena.
No celebro las leyes de violencia de género actuales, que separan a los iguales, hombres y mujeres, induciéndolos a una guerra estúpida de géneros que impide que visualicemos al verdadero Leviatán.

Así que, por favor, no me pongáis florecitas ni corazoncitos en el FB.
Prefiero las de verdad, bien arraigadas en tierra.”

Y Charo escribe en http://www.glayiu.org/

Algo huele a podrido en el 8 de marzo


8 DE MARZU DE 2013 • ROSARIO HERNÁNDEZ CATALÁN

Algo en mi condición humana me provoca el sonrojo cuando le pido al gobierno, cuando le exijo al Estado. Que vienen los fachas, y entonces la cadena es más corta. Que vienen los progres, y entonces la cadena se nos alarga. Pero siempre, siempre somos perras con cadena. Perras Yorkshire, cuando en realidad debiéramos ser lobas.

Estoy un pelín hasta el coño del 8 de marzo. Y más aún del 25 de noviembre. Y del primero de mayo. Y de todo el santoral anual con que los Estados han ido poquito a poco canalizando y amansando nuestras ansias luchadoras. El día del SIDA, el día de la infancia, el día del refugiado, el día del vino de Cangas y el día de los oricios en salmuera. Días aprobados por la ONU, la UNESCO, la OTAN y toda su raza*. Yo hoy no celebro, tampoco me manifiesto. Algo huele a podrido en todo esto. No sé explicitarlo muy bien, pero me da pudor ver carteles estatales celebrando mi femineidad.

¿Que tengo yo en una mani que pedir qué?, ¿que no me recorten más en igualdad? ¿A quién decís que se lo pido? ¿Al Estado?, ¿vestidita de lila? No, algo huele a podrido en todo esto. Algo en mi fuero interno me hace sentir ridícula. Es un sentimiento nuevo, que soy feminista, y he ido a muchas manis, pero alguien se ha cagado, ha dejado un zurullo muy gordo y un tufo a Sección Femenina asola el país en estos días del santoral estatal. Con todo el respeto, compañeras, compañeros, pero sospecho que llegan tiempos en los que va a tocar otra cosa. ¿Soy yo sola?, ¿no os pasa algo parecido?, ¿no os empiezan a truñir ya estos días? No me digáis que "es que es un día superimportante, un día para salir a la calle". Creo que la cosa exige algo más profundo... no sé qué... estoy perdida, sólo olisqueo algo nuevo en el horizonte, pero no sé qué es. Construir, más que reivindicar. En las plataformas feministas se nos va mucha energía organizando 8 de marzos y 25 de noviembres y sospecho que esa energía deberíamos gastarla de otra manera...

Pedirle al Estado mejores leyes. Menos recortes. Algo en mi condición humana se sonroja cuando le pido al gobierno, cuando le exijo al Estado. Que vienen los fachas, y entonces la cadena es más corta. Que vienen los progres, y entonces la cadena se nos alarga. Pero siempre, siempre somos perras con cadena. Perras Yorkshire, cuando en realidad debiéramos ser lobas. Y no es sólo cosa del bipartidismo, que ya os veo venir con esa cantinela. No, no sólo es cosa del gobierno, es cosa del Estado, que lleva en su esencia pastorear súbditas y súbditos. Siempre. El Estado es una de las cabezas del Patrix.

Algo en mi condición humana me provoca el sonrojo cuando le pido al gobierno, cuando le exijo al Estado. Que vienen los fachas, y entonces la cadena es más corta. Que vienen los progres, y entonces la cadena se nos alarga. Pero siempre, siempre somos perras con cadena. Perras Yorkshire, cuando en realidad debiéramos ser lobas.

Ahí va una cita de Enric Durán: "Todavía hoy vemos reproducirse un hecho paradójico: las personas, queriendo ser libres, empiezan por pedir a sus opresores que las protejan modificando las leyes creadas por estos mismos opresores, pero la posibilidad de modificación de leyes en base al bien común no es más que una táctica preconcebida que consiste en hacer pequeñas concesiones para conseguir el conformismo y la aceptación sumisa de las grandes injusticias por parte de la mayoría de la población". Pedimos a nuestros opresores que nos protejan, y lo pedimos en estos días en que ellos nos han permitido salir a la calle a limosnear. Algo huele a podrido. No tengo argumentos, sólo intuición....Y la intuición es inteligencia con exceso de velocidad, inteligencia que sabe, pero que no sabe por qué lo sabe.
Con todo mi más sincero respeto, compañeras. Con todo mi agradecimiento, perdonad mi atrevimiento[1].


Notas


[1Puede que también os interese esta reflexión escrita en el 2008. Ya no la suscribo del todo pero ahí va: "Hiperlugares agotados". Cuando decidimos dónde hacer una manisfestación o una concentración, hablo de las feministas y de nuestras fiestas de guardar del 8 de marzo y del 25 de noviembre, siempre elegimos lugares del siglo XX: plaza del Ayuntamiento, frente al Campoamor, plaza de la Escandalera, plaza del Parchís... Las gentes de los movimientos sociales, o sea, las gentes de izquierdas gustan de frecuentar lugares con una fuerte densidad simbólica: plazas céntricas, bares míticos, locales de asociaciones, sedes de partido, Universidad, barrios con solera ... estos lugares otorgan mucha identidad a quienes los frecuentan. Son hiperlugares, lugares con encanto, con mucha historia, con alta concentración semiótica, lugares donde hace treinta años una se enfrentó a la policía, otra soltó un discurso, el otro repartió octavillas, la de más allá conocío a su chica. Hiperlugares, lugares ricos, densos, lugares sacrolaicos. Las concentraciones y manifestaciones del calendario feminista, por lo menos en Asturias, han perdido demasiada fuerza performativa, es decir, no extrañan, no incomodan y no suscitan. Esto se debe en buena medida a que tanto la fecha como el espacio están desactivados por las instituciones y nuestra inercia. Conviene que empecemos a tomar los nuevos espacios públicos, espacios cero en sentido y en historia, pero donde hoy se concentra mayor densidad de consumidores que siguen teniendo un algo de conciencia política. Siguen siendo humanos. Conviene concentrarse en los no-lugares. El 25 de noviembre debería ser el 25 de diciembre en el Parque Principado. El 8 de marzo podría celebrarse el 8 de enero (inicio de rebajas) en el Calatrava. Nuestra identidad se edifica en los hiperlugares, pero las concentraciones hay que hacerlas en los no-lugares porque el mero hecho de romper la lógica consumista con la militancia feminista, ecologista, pacifista genera valiosas incomodidades y extrañezas.

La palabra del hombre. Una reflexión sobre el machismo en el 8 de marzo


La palabra del hombre
Una reflexión sobre el machismo
en el 8 de marzo


“El poder es, en esencia, violencia”
Wrigth Mills


Miguel Lorente, el nuevo Malleus  Maleficarum (martillo de las brujas), vuelve a la carga esta semana. El que fue delegado del gobierno para la violencia de género en las dos legislaturas del PSOE, acusa a Inma Ocaña, mujer, doy fe porque soy su amiga, de mentir; y no solo acusa a Inma Ocaña de mentir, sino a los cientos de miles de mujeres que sabemos y decimos que existen las denuncias falsas, que la Ley de Violencia de Género no solo no resuelve el problema real del aumento de la violencia machista en nuestros días, sino que la atiza, fomenta todas las formas de violencia (pues existen otras violencias además de la machista) a la vez que condena a un gran número de varones inocentes y los maltrata institucionalmente (y de paso maltrata también a las mujeres vinculadas con ellos por lazos de amor).

Miguel Lorente (del PSOE más corrupto del Estado español, el andaluz), el diario el País (el de los anuncios de prostitución a toda plana), el parlamento en pleno (el de los políticos profesionales, peritos en corrupción y en mangoneo), el gobierno (de la derecha española venida directamente del franquismo), los funcionarios  y paniaguados del Estado (cobrando cada mes del negocio de la violencia de género), la industria de los servicios vinculados a este asunto (que nadie se llame a engaño, no son ONGs, los terapeutas y profesionales cobran por sus servicios, y cuantos más servicios prestan, más cobran), las antiguas ministras (mujeres detentadoras del poder ilegítimo del Estado sobre el pueblo) como la señora Alborch y las nuevas (de otro color político pero  la misma catadura), todos ellos,  humillan y maltratan a Inma Ocaña y a las innumerables mujeres que pensamos como ella. Dirige el linchamiento un hombre, Lorente, experto en amedrentar, amenazar y perseguir a las mujeres que no se sometan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura feminista, que él, hombre, ha ostentado durante muchos años, y a las que no hablen al dictado de los funcionarios y funcionarias de la ortodoxia de los poderes del Estado. Supongo que Lorente, como casi todos los machistas, piensa que está justificada la agresión porque lo hace por nuestro bien, y que su palabra, de hombre, vale más que la de Inma Ocaña y todas las que deploramos la existencia de esa ley inicua y malvada que es la LOVG.

Se ha desatado una auténtica caza de brujas con el diario “El País” a la cabeza, el periódico de los anuncios de prostitución, el que usa el doble rasero para llamar a las asociaciones críticas con la ley de violencia de género “ruidosas asociaciones machistas”, mientras se financia con los anuncios de la compra-venta del sexo de las mujeres (los anuncios de dicho periódico son mayoritariamente de prostitución femenina), el órgano de los intereses de las corporaciones más poderosas del planeta, el verdadero asesino de la libertad de conciencia de innúmeras generaciones de féminas, cuya praxis le permite también practicar el linchamiento de mujeres, de todas aquellas díscolas con el discurso obligatorio del poder.

El País representa a la prensa que habla en nombre de las grandes corporaciones mundiales (los grandes bancos y fundaciones norteamericanas) que han diseñado una cárcel para la mujer que supere todas las limitaciones que tenía el patriarcado clásico, especialmente el occidental.

Lorente personaliza al partido que en el año 1931 votó en contra del sufragio femenino por considerar a las mujeres una fuerza reaccionaria, algo que era una mentira repugnante pues las mujeres no estaban en las iglesias rezando como decían, estaban y siguieron estando, en la primera fila de las luchas populares contra el poder[1], pero, eso sí, no se acercaban al PSOE que era, y lo sigue siendo, un partido de machos (que no de hombres) que solo consideraba a las mujeres, y las sigue considerando, en tanto que seres (votantes o trabajadoras, no mujeres) objeto de manipulación política y de explotación laboral.

El PP, fundado por el franquista Manuel Fraga, acompaña al coro, aunque no tienen el empuje y la vehemencia de los otros. Silenciosamente ha vuelto a resucitar el Ministerio de Igualdad, que tenía rango de Secretaría de Estado cuando llegó al gobierno. La derecha hoy es quien representa el feminismo de Estado, quien realiza las políticas de género que en nada han cambiado su orientación respecto a los anteriores gobiernos; es el que alimenta las campañas de “sensibilización” (adoctrinamiento) sobre la violencia de género y quien ha preparado un protocolo para su aplicación en el ámbito sanitario que es una auténtica estrategia para convertir a cientos de miles de trabajadores de la sanidad en policías y adoctrinadores de la mujer.

Se suman algunas feministas de rancio abolengo como Lidia Falcón, la fundadora del Partido Feminista y colaboradora del franquismo que trabajó codo con codo con la que fue Secretaria General de la Sección Femenina, Marichu de la Mora[2], con la que le unía, entre otras cosas, la loa de “El Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir. Y Carmen Alborch, que se unió como ministra de cultura al PSOE más podrido y corrupto[3], el de la época de los GAL y el escándalo de los fondos reservados, vinculada al partido del terrorismo de Estado, reivindicado con la desvergüenza de quien cabalga sobre los lomos del pueblo como auténticos déspotas orientales.

La violencia con que se han desatado los poderes del Estado a través de la clase política y sus perros guardianes tiene por objeto crear el terror, asustar e intimidar a las disidentes de la “verdad” oficial, imponer la obediencia ciega de las mujeres a sus consignas y a sus proyectos. Es una estrategia para someter a la mujer apoyándose en esas relaciones de poder ilegítimas que les vienen dadas por ser detentadores y detentadoras de la autoridad del Estado, un poder históricamente constituido a través de la violencia (ellos tienen un ejército y muchas policías para defenderlo) y el control sobre la cultura (a través de numerosos sistemas de adoctrinamiento y manipulación de los que el sistema educativo es central) y es, por lo tanto, terrorismo machista.

Inauguran una etapa inquietante en la que puede hacerse realidad la profecía de Valerie Solanas en su manifiesto SCUM, de tener grupos de choque, al estilo de las SS nazis, que practiquen el terrorismo contra los hombres díscolos con el poder y las mujeres-macho. El Manifiesto SCUM ha tenido tres ediciones en castellano: la primera, de 1977, como referente en la creación del Partido Feminista que fue quien lo avaló, y las dos siguientes, de 2002 y 2008, que se pueden situar en relación con la LOVG, de la que son en realidad inspiración.

Para quien no conozca este texto, escrito en 1968 por Valerie Solanas, cuya androfobia militante la llevó a disparar sobre Andy Warhol, hay que señalar en primer lugar lo expresivo de su título, “Sociedad para el Exterminio del Hombre” ¿Cómo podría pensarse en ver en las estanterías de nuestras librerías un texto llamado “Sociedad para el exterminio de la mujer”?, imposible; sin embargo este repugnante libelo es considerado una obra de gran valor por un nutrido grupo de feministas subvencionadas, algunas durante más de medio siglo (como las prologuistas de dos de las ediciones, que son parte de las fundadoras del Partido Feminista, junto a Lidia Falcón) y otras catedráticas y profesoras, funcionarias del mayor aparato de destrucción de la libertad de conciencia conocido, muy por encima de la religión, la Universidad (pública y privada, por cierto).

Todas ellas, como nueva casta sacerdotal que aspira a dominar por completo la conciencia de las mujeres, presentan este inmundo alegato sexista y nazi como “un grito desesperado, un canto profético, la cólera retenida desde siempre por media humanidad”[4], y nos muestran a la autora como una “mujer visionaria” y símbolo de las que se revuelven contra la injusticia (los fascismos también se presentaron así). Así, ellas mismas, sus continuadoras, se invisten del poder de decidir los que caerán bajo sus acciones violentas, los hombres y mujeres-macho. Y, ¿quién señalará los individuos que representen estas categorías?, ellas y ellos por supuesto, aupados en lo más alto de la pirámide del poder.
Este feminismo de extrema derecha no es una broma o una locura sin consecuencias. En primer lugar, ¿qué panfleto ridículo escrito por una desequilibrada con impulsos asesinos habría conseguido la significación histórica de este libelo? Si SCUM se ha convertido en un referente para un movimiento feminista vinculado a los Organismos Internacionales, los gobiernos, las grandes instituciones de la política y las Fundaciones de las señeras corporaciones del capitalismo mundial es porque forma parte de las estrategias de esas instituciones, si no fuera así, no hubiera pasado de ser un papelucho mecanografiado por una chiflada.

Los objetivos de semejantes operaciones son, en primer lugar, formar escuadrones para manejar y dominar a las masas (masas o vulgo, que no pueblo). En segundo lugar, crear el modelo de mujer apta para nutrir los ejércitos y las policías, cuestión ésta esencial para poder pensar en el mantenimiento del poder imperial de las potencias occidentales frente al ascenso de los nuevos imperios económicos y políticos. En tercer lugar, separar definitivamente a las mujeres de los hombres y generar movimientos de destrucción de toda vida horizontal que colaboren al ascenso y crecimiento del Estado, teniendo siempre en la manga la opción de desatar movimientos exterminacionistas o genocidas como instrumento de control y de poder.

Son motivos estratégicos y vitales para el sistema que se encuentra atravesando la peor crisis de los últimos quinientos años y que necesita construir definitivamente el Estado-Total sobre las ruinas de la sociedad civil y los despojos humanos de lo que antes fue el pueblo, para erigir un imponente aparato de dominación sobre unas masas bestializadas y obedientes. No se permitirá, por ello, ninguna disidencia, la persecución será implacable.

En primer lugar se acusa a Inma y a todas las que pensamos como ella de no usar datos contrastados, se nos exige usar únicamente los datos creados por ellos, los oficiales, de modo que estamos obligados a creer en lo que nos dice un organismo que no es  independiente, sino que forma parte del aparato que implementa y defiende la LOVG. En este asunto, como en el caso de la tortura, los datos que maneja el Estado no coinciden con los de, por ejemplo, Amnistía Internacional, que sí es una asociación independiente del gobierno.

Por otro lado, los propios datos del gobierno son muy difíciles de contrastar, pues afirma el Ministerio de Sanidad que las denuncias solo representan “entre el 5 al 10% de los casos que se producen”; la pregunta que surge es: ¿cómo han llegado a estos datos? ¿Tienen una cámara en cada dormitorio y en cada casa?  Lidia Falcón se permitía la licencia de afirmar, en su texto “Violencia contra la mujer” de 1991, que en el Estado español había entre 200.000 y 2.000.000 de maltratadas sistemáticamente... ¡qué horquilla tan amplia para ir imponiendo datos no verificables! Y en 2011 decía que existían dos millones de “apaleadas sistemáticamente”; ¿dónde ha contrastado Lidia Falcón esos datos?, ¿por qué se dan por ciertos cuando no pueden ser comprobados de forma alguna?

Lo comprobable es que la versión oficial contiene algunas mentiras confirmadas como por ejemplo la afirmación que se hace en el preámbulo de la ley de que “en la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia”, porque, en los hechos, no solo no es así, sino que incluso con el crecimiento actual, seguimos teniendo una de las tasas más bajas de Europa y del mundo, que se situaba en 2006 (desde entonces no nos ofrecen datos sobre ello) en 2,8 muertas por millón de mujeres, mientras en la próspera, moderna y feminista Finlandia se producen 9,35 muertas por millón de mujeres, en EEUU son un 8,36, en Inglaterra un 4,20. Es más, si se hace un desglose la tasa de víctimas extranjeras en nuestro país es de 12,44 mujeres muertas por millón de mujeres extranjeras, mientras que la de españolas es de 1,98 por millón.

Y, si su principal argumento es una mentira, ¿por qué hemos de creer que los datos que dan son verdad?

Lo cierto es que el auténtico maltrato, que existe, no es el objeto de esta ley, por eso ese maltrato, cargado de evidencias y manifestaciones reales es bastante ignorado mientras se dirige mucho más a crear nuevas figuras delictivas como la “violencia simbólica” y, la más asombrosa aún, “violencia invisible”, para que cualquier cosa pueda ser calificada de maltrato aplicándole el principio de la invisibilidad y confundiéndolo todo.

Así los datos no han de ser verificables pues dependen de elementos subjetivos y misteriosos no perceptibles. Se desea adecuar la mentalidad de la mujer a un subjetivismo delirante, a un estado de ofuscación y aturdimiento permanente que le impida comprender y percibir su realidad, una adecuación de la conciencia que se corresponde más con esos estados de credulidad extrema que se nutre de milagros, apariciones y prodigios similares. El maltrato entra así en el dominio de lo esotérico y lo hermético y necesita de sus mediadores o brujos que ejercen de traductores de lo real.

Se supone además, que las mujeres no sabemos reconocer el maltrato, que necesitamos  profesionales y expertos que nos lo muestren, nos lleven de la mano, nos interpreten nuestras propias experiencias, por eso en el “Protocolo para la actuación sanitaria ante la violencia de género” redactada por el PP se dice que “existen múltiples dificultades para reconocer la violencia de género, tanto por las mujeres que la sufren, como por parte de los profesionales del sistema sanitario”. En conclusión, solo el Estado conoce la realidad y sólo él puede dirigir nuestras vidas. Y ¿si existen tantas dificultades para reconocerlo? ¿Cómo sabemos que las 135.000 denuncias anuales son verdaderas y no falsos reconocimientos? Pero, con su maquiavélico argumento se nos impone que las mujeres que no nos sentimos maltratadas mentimos y solo dicen la verdad la totalidad de las que denuncian a sus parejas, es decir, las que obedecen el mandato estatal de enfrentarse con sus pares.

La sociedad de Orwell está servida, el Ministerio de la Verdad es el encargado de esclarecer las tinieblas en que vivimos. ¿Es que no es evidente el deplorable machismo de semejante argumento? ¿Por qué las mujeres tenemos que renunciar a nuestra propia reflexión sobre la experiencia para sumarnos a una teoría sobre lo que nuestra vida es dictada por una institución que, de momento, sigue siendo mayoritariamente masculina?

Pero si no nos sometemos al gobierno y fiscalización institucional de todos nuestros actos vitales entonces somos acusadas de connivencia con la violencia machista. Así, en agosto de 2011, casi toda la prensa señala que 240.000 mujeres justifican la violencia machista. Y ¿dónde se han contrastado estos datos? ¿Por qué 240.000 y no 2.000.000? ¿Cómo de una muestra de 2000 personas, que además está falseada[5], pueden sacarse tantas conclusiones?  Vemos de nuevo que los datos de la realidad son fabricados directamente en los despachos de los ministerios.

No obstante me agrada ver la virulencia con que se han lanzado contra nosotras, creo que en ello hay un rasgo de debilidad y miedo, la conciencia de que, hoy por hoy, no han conseguido dominar a toda la sociedad, el sexismo no ha adquirido carta de naturaleza en amplios sectores sociales.

El sexismo es hoy atizado por el Estado a través de la falsificación de la historia y de la realidad presente que hacen las instituciones y de los privilegios que se otorgan a la mujer que incluyen los que se derivan de LOVG (por ejemplo que su palabra sea prueba fehaciente en un juicio y no necesiten de otra evidencia) hasta privilegios económicos en diversos campos. Tal situación podría haber dado origen a un movimiento de hombres en contra de las prerrogativas de las mujeres (objetivo auténtico de tales operaciones) PERO ESTO NO HA SUCEDIDO (solo una ínfima minoría de hombres esgrimen argumentos verdaderamente sexistas contra estos hechos). Únicamente la Ley de Violencia de Género, por su especial brutalidad, ha sido contestada, pero no por los hombres, sino por los hombres y las mujeres unidos.

Sin embargo es necesario dar un paso más, necesitamos comprender que los privilegios sobre la mujer son la forma particular cómo somos sometidas, humilladas y destruidas. Mientras que para los varones se destina la represión, el insulto y la difamación, para las féminas el sistema utiliza la adulación (narcisismo) y el  desprecio (complejo y vergüenza de la feminidad) a partes alícuotas por un lado, y, por otro, la gracia y preferencia institucional, los derechos, como instrumentos para el quebranto de nuestras facultades y de nuestra autonomía.

Las mujeres no hemos ganado nada con  la victimización, por el contrario, somos hoy el espacio de la desolación, sujetos de un feminicidio real, espiritual y físico. El consumo de psicofármacos se dispara y ya el 10% de las mujeres consumen drogas para soportar la existencia, la enfermedad mental es la tercera causa de muerte entre nosotras y, lo que es más trágico, entre las mujeres en la edad más creativa y poderosa de la vida femenina, entre los 30 y los 34 años, el suicidio es ya la primera causa de muerte. La explicación interesada que los feministas del Estado dan a estos hechos es que son las secuelas del  machismo y del maltrato que sufrimos, pero, si justamente estamos en el momento de la historia en que esta lacra está, por fin, siendo corregida ¿no deberían las cifras de dolor y sufrimiento de las mujeres estar disminuyendo y no creciendo, como sucede?

Los privilegios de la mujer no son tales, las mujeres del pueblo no ganamos nada porque lo que recibimos no puede compensar, ni remotamente, lo que perdemos. Si una autónoma tiene ventajas económicas sobre el trabajador por cuenta propia varón, si la mujer es favorecida por las leyes del Estado ¿qué significa eso? Significa únicamente que tendremos beneficios en aquellos terrenos a los que nos dirige el poder que nos otorga esos derechos, que, como el conductismo clásico, usa el refuerzo positivo/negativo para hacer de nosotras el nuevo perro de Pavlov, seres manipulados completamente. ¿Qué son esas migajas cuando hemos perdido el control sobre la propia existencia, cuando se nos obliga a la soledad, se nos niega el uso de la propia inteligencia, se nos despoja de la voluntad y el albedrío, se nos prohíbe la maternidad y la vida erótica? ¿Cómo podría el dinero y el privilegio del odio que ofrece la LOVG compensar la pérdida de nuestra humanidad?

Bajo este sistema todos los privilegios tienen el rostro de la esclavitud, en el pasado las supuestas prebendas de que gozaban los varones iban acompañadas de obligaciones, algunas livianas aunque injustas, como hacerse responsables y proteger a las mujeres, y otras atroces y monstruosas, la de servir al Estado como soldados en las guerras. Los feministas, cuando hablan del patriarcado OCULTAN su realidad, la de los millones de hombres que morían en conflagraciones que no habían creado ellos sino las instituciones del poder, y, por lo tanto MIENTEN.

Casi nadie ha sabido ver la cara oculta en todas estas operaciones de “deferencia” hacia la mujer, el hecho de que estamos abocadas a participar en las próximas guerras, en los formidables e inevitables conflictos que se avecinan. En las próximas guerras las mujeres iremos en la primera línea a morir por la patria, por los intereses de los poderosos y poderosas de nuestros países. A ello sirven las políticas de género, las espurias prebendas, el adoctrinamiento en la violencia, el victimismo exterminacionista y la creación de una figura del enemigo en el varón, el fanatismo feminista, la implantación de los disvalores del odio, el egoísmo, la desconfianza, la asocialidad, la miseria moral y espiritual que son la destrucción del ser humano de la mujer para su reconversión en ser para la guerra.

Por eso sería un error considerar que estas leyes inicuas son leyes contra el hombre, no es así, están pensadas contra los hombres y las mujeres del pueblo, para destruir todo rastro de vida horizontal, de comunidad y vínculos de amor y de concordia entre los pares. Por eso, los perros guardianes del sistema se han lanzado con auténtica ferocidad contra Inma Ocaña y todas las que no nos sometemos a la obligación de actuar al dictado de los Lorente y a arrodillarnos ante su palabra, la palabra del poder o, como dicen ellos, del hombre.

Pues bien, en este 8 de marzo tal vez haya llegado el momento de que las mujeres nos pongamos de pie frente al repugnante machismo de los que se han erigido como nuestra conciencia y nuestra guía, tal vez sea el momento de recoger nuestros deberes como auténtico tesoro espiritual que nos conduce por el intrincado y comprometido camino de la libertad y nos acerca a la vida auténtica, a la vida humana.

Tal vez es el momento de que estos movimientos anti-femeninos y anti-populares se encuentren con las mujeres dispuestas a hacerles frente, a no callar, a no agachar la cerviz ante este feminismo de machitos y señoronas que desea cerrarnos la boca, doblegarnos para poder luego utilizarnos en su provecho.

En este 8 de marzo tenemos que hacer retroceder al machismo institucional y prepararnos para las difíciles tareas que tenemos enfrente y en las que debemos aspirar a ocupar la primera línea: la regeneración del pueblo como sujeto de una revolución integral.
[1] En “Feminicidio o auto-construcción de la mujer. Volumen 1. Recuperando la historia”, Félix Rodrigo y yo hemos demostrado que los argumentos sobre la historia en que se sustenta el feminismo de Estado y la LOVG son mentira, y lo demostramos con una avalancha de datos. Ellos, en cambio, se limitan a repetir como un mantra sus consignas, y a imponerlas por la fuerza y la agresión.

[2] En su biografía de Pilar Primo de Rivera, María Antonia Fernández dedica bastante espacio a éste asunto, señalando que en sus “Memorias Políticas (1959-1999) la fundadora del Partido Feminista ofrece una imagen desvaída y velada de sus relaciones con la Sección Femenina, relaciones que fueron públicas pues ella fue llamada a colaborar en el diario Informaciones por Marichu de la Mora.

[3] Alborch asumió la cartera de Cultura en el año 1993, cuando se acababan de destapar dos de los escándalos de corrupción y abuso de poder más graves del postfranquismo, no tuvo escrúpulos morales para unirse al partido de la perfidia maquiavélica, el terror y el crimen como vocación política.

[4] De la edición de Herstory, 2008.

[5] De la encuesta se infiere que todos los que no concuerden con que el único origen de la violencia de la pareja es el machismo de los hombres y apunten otros factores como la drogadicción, el alcoholismo etc, justifican y aprueban la violencia de género.